2019 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market สินค้า OTOP ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์