การจัดนิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทย ในงานศิลปาชีพประทีปไทย 2018