นิทรรศการ การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “OTOP Midyear 2019”

  • Exhibition

โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562

  • Exhibition

โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562

  • Exhibition

กิจกรรมการทดสอบตลาด และจ้างจัดแสดงสินค้า โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวเขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ณ ไอคอนสยาม

  • Consulting

กิจกรรมการทดสอบตลาด และจ้างจัดแสดงสินค้า โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวเขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ณ เอเชียทีค

  • Consulting

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่านไม้-ผลไม้ 2019

  • Exhibition

แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)

  • Consulting

กิจกรรมผลักดันสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาคอนเท็นต์มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online

  • Exhibition

นิทรรศการผลิตภัณฑ์ Otop Select Best Otop 77 Experience 2017

  • Exhibition