กิจกรรมผลักดันสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาคอนเท็นต์มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online