กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local BCG รักชุมชน รักษ์โลกไปด้วยกัน