แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)