โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ