2019 การจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP Midyear 2019 ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปีงบประมาณ 2562 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์