2019 กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) กรมพัฒนาธุรกิจการ กระทรวงพาณิชย์