2020 กิจกรรมขยายโอกาสผู้ประกอบการชุมชนสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์