2020 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce For All) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์