Blog

Posted on April 17, 2020 in Blog

INSPIRING MOOD BOARD OF THAILAND

Series # Localize Thailand # สีสันเมืองปักธงชัย นครราชสีมา

วิถีแห่งศิลปะ วัฒนธรรมเมืองปักธงชัย ที่สืบทอด เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย หลงเหลือแก่นแท้ของอัตลักษณ์ประจำถิ่น คุณค่าที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น นำมาหลอมรวม คัดเลือก กลั่นกรองจากความรู้สึก มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบ Inspiring Mood Board นำเสนอเมืองแห่งความรื่นรมย์ มีสีสันจากวิถีวัฒนธรรม เกษตรกรรม งานทอผ้าไหม งานหัตถกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงมีชีวิตให้พบเห็นได้ในปัจจุบันขณะ เป็นเงาสะท้อนภาพถ่ายบันทึกภาพความเป็นพื้นถิ่นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

เรื่องโดย : เสรี ชิวค้า / บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 

Series # Localize Thailand # บางสะเก้า จันทบุรี

ความชอุ่มชุ่มเย็นของชุมชนสามน้ำ (น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำทะเล) บางสะเก้า จังหวัดจันทบุรี ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ สัตว์ทะเล วิถีประมงแบบพื้นบ้าน และยังมีพืชเศรษฐกิจที่มีความพิเศษกว่าแหล่งผลิตอื่นๆ ก็คือ “ต้นกก” ที่ชาวบ้านนำมาทอเสื่อกกคุณภาพสูง จนมีชื่อเสียงไปไกลระดับสากล จนได้รับสมญานามว่า “เสื่อกกจันทบูร” จากวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คน ความอุดมสมบูรณ์ของพืช ดิน น้ำ และท้องทะเล สรรสร้างอัตลักษณ์ให้กับถิ่นเกิด นำมาถ่ายทอดผ่าน Inspiring Mood Board หลอมรวมคุณค่าความงาม ความรู้สึกต่อธรรมชาติที่เป็นมิตร ยังความสงบสุขให้กับผู้คนในท้องถิ่นนี้ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของเมืองไทย

เรื่องโดย : เสรี ชิวค้า / บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 

Series # Localize Thailand # เกาะคา ลำปาง

เกษตรกรรม ศิลปิน โบราณสถาน อยู่เคียงคู่กันมาแสนนานในดินแดนเมืองเกาะคา จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนวิถีชีวิตผ่านความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในท้องถิ่น เป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน รากวัฒนธรรมที่ยังคงเบ่งบานสืบไปสู่อนาคต ความภูมิใจในถิ่นเกิด ถ่ายทอดผ่าน Inspiring Mood Board ที่เกิดจากการเดินทาง การบันทึกภาพถ่าย นำเสนอความงดงาม ความดีงาม ความศรัทธาที่หลอมรวมผู้คนแห่งนี้ให้คงอยู่กับภาคเหนือของเมืองไทย

เรื่องโดย : เสรี ชิวค้า / บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 

Series # Localize Thailand # สิเกา ตรัง

ชุมชนมุสลิมแห่งเมืองสิเกา จังหวัดตรัง มีแผ่นดินเกิดติดกับชายทะเล ผู้คนยังยึดมั่นในอาชีพประมงพื้นบ้าน อุดมไปด้วยสัตว์ทะเล แต่ยังมีพืชริมชายหาดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “เตยปาหนัน” พืชที่บริเวณขอบใบมีหนามแหลมคม ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญางานจักสานมาสร้างคุณค่าให้กับเตยปาหนันจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพให้กับสตรีในชุมชน Inspiring Mood Board ถ่ายทอด บันทึกเรื่องราวทางธรรมชาติ วิถีชุมชนชาวมุสลิมที่มีธรรมชาติ และท้องทะเลเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ผ่านภูมิปัญญาสร้างสรรค์ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะถิ่นภาคใต้ของเมืองไทย

เรื่องโดย : เสรี ชิวค้า / บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 

พะเยา # Localize Thailand

กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดอันอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ทัศนียภาพยามเช้าอันสงบร่มเย็น ประกอบกับศิลปะ วัฒนธรรมมาช้านาน นำมาหลอมรวม สรรสร้างแรงบันดาลใจไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เรื่องโดย : เสรี ชิวค้า / บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 

นาหว้า นครพนม # Localize Thailand

ดินแดนอีสานตอนบน ผู้คนดำรงอยู่อย่างปกติสุข ผสมผสานภูมิปัญญางานจักสาน งานทอเสื่อกกและพุทธศาสนา หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เรื่องโดย : เสรี ชิวค้า / บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

Comments

Your email address will not be published.