งานแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมชุมชน 2-6 มีนาคม 2566