นิทรรศการ “นครศรี เมืองหลวงโกโก้” ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 จังหวัดนครศรีธรรมราช